Chronische pijn

Hoe ontstaat chronische pijn? 

Het antwoord is ingewikkeld, omdat verschillende factoren invloed hebben, namelijk biologische (lichamelijke), psychische (mentale) en sociale (omgevings) factoren.

Bij kortdurende pijn gaat het vooral om biologische factoren. Bij langdurige pijn en bij de beperkingen die dan ontstaan in de dagelijks activiteiten, spelen vooral psychosociale factoren een rol, zoals perfectionisme, gevoeligheid voor stress, te weinig bewegen uit angst voor pijn of schade, of juist teveel bewegen en teveel door de pijn heen bijten zonder het lichaam kans te geven te herstellen.

Graded activity behandeling bij chronische pijn

Wat is het?

Een praktische training voor patiënten met chronische pijn/vermoeidheid (12 weken en langer). Het is een gestructureerde behandeling, gericht op een stapsgewijze toename van het activiteitenniveau (werk, huishouden, hobby en sport).

Mensen met chronische pijn, kunnen door bewegingsangst in een negatieve cirkel komen. Als je ervaart dat bewegen pijn doet ga je uit angst voor de pijn minder bewegen met als gevolg: nog meer pijn. Omdat je niet beweegt ontstaat het zogenaamde disuse-syndroom. Je conditie (belastbaarheid) neemt nog meer af en de pijn beheerst je denken en doen. Om de negatieve cirkel te doorbreken moet je juist gaan bewegen, aan de hand van een voor jou opgesteld oefenschema ga je steeds een stapje verder. Je begint op een veilig, laag beginniveau dat met stapjes – graded – wordt opgevoerd tot het eindniveau. De therapie is een onderdeel van een gedragsgeoriënteerde aanpak.

Voor wie is het?

Graded Activity is geschikt voor mensen met chronische pijnklachten. Zoals aspecifieke lage rugklachten (rugklachten zonder specifieke oorzaak), fibromyalgie, chronische pijn na letsel in hand of voet (complex regionaal pijnsyndroom type 1 ofwel CPRS1, voorheen ook wel posttraumatische dystrofie genoemd), whiplash, klachten in arm, nek en schouder (complaints of Arm, Neck and/or Shoulder ofwel CANS, voorheen ook wel RSI genoemd) en mensen met pijn elders in botten en spieren (bewegingsapparaat).