Dry Needling

Wat is Dry needling? 

Dry needling is een techniek waarbij een zeer dun naaldje door de huid en spier direct in een triggerpoint of spierknoop wordt geprikt. Zo’n triggerpoint of spierknoop is een zeer plaatselijke verharde en pijnlijke plek in een spier, die de oorzaak kan zijn van allerlei pijnklachten. Omdat er tijdens de behandeling geen vloeistof wordt geïnjecteerd, spreekt men van Dry needling. Dry needling is een succesvolle vorm van triggerpoint therapie.

Wat is een triggerpoint?

Een triggerpoints is een kleine verkramping in een spier die naast lokale drukpijn ook vaak pijn ‘op afstand’ veroorzaakt. Het menselijke lichaam bouwt de triggerpoints willekeurig en onwillekeurig op. Dat wil zeggen dat ieder lichaam triggerpoints heeft, maar dat je daar niet altijd last van hoeft te hebben.

De fysiotherapeut zoekt naar deze triggerpoints/spierverkrampingen, omdat ze vaak de oorzaak kunnen zijn van je klachten.


Hoe ontstaan triggerpoints?

Triggerpoints kunnen ontstaan in allerlei situaties waarin spieren op een onprettige manier worden gebuikt. Oorzaken zijn onder andere:

 • Overbelasting van spieren door het herhaaldelijk uitvoeren van één dezelfde beweging, zelfs als ze maar een kleine belasting vergen.
 • Als spieren langdurig statisch aangespannen worden.
 • Als spieren gedurende een langere tijd onbeweeglijk of inactief zijn, dit bevordert het verstijven en verzwakken van spieren.
 • Overbelasting van spieren door kortdurende zware inspanning (b.v. zwaar tillen, sporten, in de tuin werken).
 • Overbelasting van spieren door een verkeerde houding.
 • Stress, dit brengt het lichaam in een verhoogde staat van paraatheid. Dit leidt tot een verhoogde spierspanning waardoor triggerpoints sneller kunnen ontstaan.
 • Plotselinge schokken, valpartijen en botsingen. Scheefstand van wervels.


Een triggerpoint kan dus ontstaan door een acute (verkeerde beweging, ongeluk) of chronische (langdurige verkeerde werkhouding) overbelasting. Meestal ontstaan klachten door een samenhang van verschillende factoren. Bijvoorbeeld: een combinatie van overbelasting van de betreffende spier (door werk of trauma etc.) met ongunstige omstandigheden zoals stress, vermoeidheid, slechte voeding, spieren die niet kunnen ontspannen etc. Soms is de oorzaak voor het ontstaan van de klacht voor een patiënt duidelijk maar vaak weet men niet precies de oorzaak en zijn de klachten geleidelijk ontstaan en toegenomen.

Wat zijn de gevolgen van triggerpoints?

Dat triggerpoints ten grondslag kunnen liggen aan een zo groot aantal aandoeningen, is als volgt te verklaren:

 • Een triggerpoint in een spier houdt de gehele spier op spanning. Dit leidt tot een pijnlijke stijfheid en klachten als: stijfheid van nek en schouders, rugpijn, spierkramp, etc.
 • Door hoge spanning in de spier oefent de aanhechting van de spier (pees) meer trekkracht uit op het bot wat kan leiden tot aanhechtingsproblemen. Bekend zijn de tenniselleboog, een peesontsteking in de schouder en achillespeesklachten.
 • De hoge spanning in een spier die in stand wordt gehouden door aanwezige triggerpoints, kan tevens leiden tot inklemmen van andere delen zoals bloedvaten en zenuwen.
 • Tenslotte kunnen triggerpoints vanwege hun afgeleide pijn de oorzaak zijn van hoofdpijn of brandende zeurende pijn aan de armen en benen of hoofd en romp. (myogene klachten geven een zeurende pijn)

 

Wat doet de fysiotherapeut?

De fysiotherapeut analyseert eerst je klachten door een gesprek en gericht onderzoek. Daarna onderzoekt hij de spieren die mogelijk de pijn veroorzaken. De fysiotherapeut zoekt specifiek in die spieren naar de bewuste triggerpoints, waarna hij die plaatsen behandelt om de spieren te ontspannen.

De behandeling is gericht op het uitschakelen van de triggerpoints. Via het gericht aanprikken met een steriel naaldje raken de spieren ontspannen. Bij langdurige klachten behandelt de therapeut vaak meerdere spieren in je arm of been. Het inbrengen van het naaldje is nagenoeg pijnloos. Als het juiste triggerpoint aangeprikt wordt, spant de spier zich kort aan. Dat geeft een soort krampgevoel. De fysiotherapeut beweegt het naaldje op en neer om zoveel mogelijk spiervezels van het triggerpoint los te maken. Daarna ontspant de spier zich meestal direct en kun je makkelijker bewegen. Vaak voelt het behandelde gedeelte wel wat vermoeid of stijf aan, maar dat is vaak van korte duur.

Na de behandeling krijg je oefeningen en gerichte adviezen mee om de verbeterde situatie bij te kunnen houden.

Waar moet u op letten?

Er kunnen bij Dry needling soms kleine bloedinkjes optreden. Dit is op zich ongevaarlijk. Als u bloedverdunners gebruikt is het wel belangrijk dat je dit doorgeeft aan de therapeut aangezien de bloedstolling trager kan werken.

Wat voel je na een dry needling behandeling?

Na de behandeling kan de spier gevoelig, stijf of beurs ("blauwe plek") aanvoelen. De eerste uren is dit het ergst. Ook kan het aanspannen van de net behandelde spieren wat pijnlijk zijn. Na een nachtrust voelt het al een stuk beter maar soms nog wel beurs. De napijn neemt geleidelijk af en kan tussen de 1 en 5 dagen duren. Daarna treedt een merkbare verbetering op, met name de eerder ervaren uitstralende pijnklachten nemen (aanzienlijk) af. De beweeglijkheid van de spier neemt toe, doordat de spier meer ontspannen is. Ook kan men verbetering ervaren in kracht en coördinatie. Andere effecten die regelmatig genoemd worden zijn een toename van de eigen energie en een gevoel van algehele ontspanning.

Wat kun je zelf doen na een behandeling?

 • Rust: doe minimaal 1½ dag rustig aan met belasten. Te veel en te snel belasten kan het herstel vertragen.
 • Vocht: drink voldoende water. Dit helpt bij de afvoer van afvalstoffen.
 • Rekoefeningen: rekoefeningen zijn in de behandeling van triggerpoints erg belangrijk.
 • Warmte: houd de behandelde regio na de behandeling warm door middel van een kruik, pittenkussen, infrarode lamp of hotpack. Vaak is een half uur tot een uur voldoende. Warmte zorgt voor een betere doorbloeding en daardoor voor een sneller herstel. Alleen warm aankleden is niet voldoende.


Hoewel Dry needling niet geheel pijnloos is, kun je hiermee een snel herstel bereiken. De pijn kan snel afnemen, de spierlengte herstelt zich weer, waardoor de beweeglijkheid van gewrichten zich verbetert. Hierdoor zal verbeteren van kracht en coördinatie ook beter mogelijk zijn.

Vergoeding?

De methode is onderdeel van een normale fysiotherapiebehandeling. De behandelingen worden, afhankelijk van uw verzekering, vergoed door uw zorgverzekeraar. Kijk goed in uw polisvoorwaarden. Neem bij twijfel contact met ons op, dan kijken we het voor u na.