Echografie

Wat is echografie? 

Bij een echografie worden hoogfrequent geluidsgolven, welke voor het menselijk oor niet waarneembaar zijn,  het lichaam in gezonden.
Hierbij wordt een apparaatje (transducer) rechtstreeks op de huid geplaatst. Deze transducer is in staat om geluidsgolven uit te zenden en de terugkerende echo’s te ontvangen. Echo’s ontstaan in het lichaam waar de ene structuur overgaat in een andere. Deze echo’s worden door een computer razend snel verwerkt tot een beeld op de monitor welke dan de structuren die onder de huid liggen weergeeft.
Echografie is pijnloos en niet schadelijk.
 

Wat heeft echografie te bieden?

Musculo Skeletal Ultrasound (MSU) is speciaal gericht op het gebruik van echografisch onderzoek van het bewegingsapparaat.
Hierdoor zijn we in staat diverse aandoeningen in beeld te brengen
Dit wil zeggen van pezen, spieren, banden, slijmbeurzen, botten en gewrichten. Onder meer irritaties van pezen; zoals afwijkingen aan de achillespees, een eventuele tenniselleboog en verkalkingen in pezen (bijvoorbeeld rond de schouder). Ook kan een hielspoor of een slijmbeursontsteking met behulp van echografie zichtbaar worden gemaakt.
Door echografisch onderzoek is het beter mogelijk om de juiste diagnose te stellen en je de behandeling te geven die daarbij hoort. Eventueel kunnen we je doorverwijzen naar de huisarts of specialist. Als je bij ons in behandeling komt, kunnen we tijdens het behandeltraject het herstel volgen door tijdens deze periode af en toe een echo te maken.
 

Het echo onderzoek

Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig voor het onderzoek, het is geheel pijnloos en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. Het onderzoek zal tussen de 10 en 20 minuten in beslag nemen. Er wordt een laagje gel op de transducer aangebracht, waarna deze over de huid bewogen wordt en de beelden op de monitor zichtbaar worden. Tijdens het onderzoek kan de fysiotherapeut je vragen bewegingen te maken welke dan op het beeldscherm gevolgd en beoordeeld kunnen worden.De therapeut kan dan direct een relatie leggen tussen de klacht en de beelden die hij ziet.
Ook kun je zelf het onderzoek op de monitor volgen,  dit in tegenstelling tot röntgenopnames en MRI welke slechts statische beelden opleveren.
 

Toepassingen

Echografie wordt bij Fysio Jolien te Brake onder andere toegepast bij het onderzoek naar aandoeningen van weke delen. Aandoeningen die zichtbaar gemaakt kunnen worden zijn:
Spieren: rupturen(scheuring), calcificaties (verkalking), littekens
Pezen: tendinopathie / tendinose, ruptuur, (sub-)luxatie, calcificatie
Bursae: vochtcollectie, bursitis (slijmbeursontsteking)
Ligamenten: distorsie, ruptuur
Kapsel: capsulitis, ruptuur
Kraakbeen: artrose, defect
Meniscus: ruptuur
Bot: fractuur
Cystes: Bakerse cyste, ganglion, synovia
Corpora libera: glas- en metaalfragmenten, splinters
Zenuwen: tunnelsyndroom, neuroom
Naast het zichtbaar maken van afwijkingen is echo ook een heel mooi middel om tijdens het revalidatieproces het herstel te volgen.
 

Opleiding

Esther Stronks heeft de cursus Musculo Skeletal Ultrasound begin 2017 afgerond. Deze cursus is speciaal gericht op het gebruik van echografie voor onderzoek van het bewegingsapparaat.
 

Kosten en vergoeding

Echografiekosten zijn inbegrepen in het reguliere behandeltarief voor fysiotherapie.
De behandelingen worden, afhankelijk van uw verzekering, vergoed door uw zorgverzekeraar. Kijk goed in uw polisvoorwaarden. Neem bij twijfel contact met ons op, dan kijken we het voor u na.
Als je op eigen initiatief om een echografisch onderzoek vraagt, wordt dit als een eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek bij je gedeclareerd. De kosten bedragen € 58,- voor het onderzoek en de verslaglegging.
 

Wat is de toegevoegde waarde in de praktijk?

Het gebruik van echografie bij Fysio Jolien te Brake heeft als doel visueel inzicht te krijgen in de vermeende pathologie van de patiënt. Hierdoor kan er sneller de juiste diagnose worden gesteld en daarmee het beste behandelplan worden gestart. Tijdens de behandelingen kunnen we waar nodig met behulp van echografie visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde behandelplan. Indien nodig kan het plan tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten.