Werkwijze

Je kunt je met of zonder verwijzing van de huisarts of specialist aanmelden voor een fysiotherapeutische intake of behandeling.

Dit kan telefonisch, per e-mail, contactfomulier of in de praktijk. 

Intake en onderzoek

In het eerste vraaggesprek krijg je de ruimte om te vertellen wat je klachten zijn. Via dit vraaggesprek proberen wij inzicht te krijgen in de ontstaansgeschiedenis van de klacht en mogelijke factoren die de klacht in stand houden. Daarnaast is het van belang een beeld van jouw gezondheid te krijgen en wat het verwachtingspatroon is omtrent de klacht en behandeling. Daarna volgt een uitgebreid onderzoek om de oorzaak van de klachten te achterhalen.

Diagnose en behandelplan

Je krijgt na het onderzoek uitleg over de diagnose en de oorzaak van de klachten. Vervolgens wordt gezamenlijk een behandelplan opgesteld. 

 

Behandeling

Door de opleidingen tot Master Manueeltherapeut (Esther, Emilie en Jolien) en Master Sportfysiotherapie (Niels en Sabine) zijn de collega's op de hoogte van de nieuwste inzichten op het gebied van manuele- en sportfysiotherapie.

Lennart heeft zich gespecialiseerd in Neuro Kinetic Therapy (NKT; zie ook Specialisaties-> Neuro Kinetic Therapy), triggerpoint behandeling en de invloed van het lymfe-systeem op ons lichaam.

Camiel beschikt door zijn recent afgeronde opleiding en diverse cursussen ook over up-to-date kennis en behandeltechnieken. Dit betekent dat je op de beste en meest effectieve manier behandeld zult worden, zodat je snel weer klachtenvrij bent.

Deze behandeling bestaat meestal uit passieve mobilisaties of manipulaties en actieve oefentherapie.

 

Tips en adviezen

Een belangrijk onderdeel van onze behandeling is het geven van tips en adviezen ten behoeve van werk, sport- en andere dagelijkse activiteiten. Deze adviezen zijn erop gericht het herstel te bespoedigen en gericht op preventie.

Indien er oefeningen worden meegegeven, werken we vaak met Physitrack. Dit is een app waarin iedereen zijn persoonlijke oefenprogramma gepresenteerd krijgt met zowel beschrijvingen als video's.

 

Evaluatie

Bij beëindiging van de behandeling wordt je huisarts of specialist geïnformeerd over het beloop en resultaat van de behandeling.

Ook krijg je de vraag of je wil meewerken aan ons anonieme patienttevredenheids onderzoek wat wordt uitgevoerd door Qualiview.

Wij stellen het zeer op prijs om je feedback te ontvangen zodat wij onze diensten waar nodig nog verder kunnen verbeteren.